Φεστιβάλ Παραδοσιακού χορού

installguideΠερίληψη για το Φεστιβάλ Περίληψη για το Φεστιβάλ Περίληψη για το Φεστιβάλ  περισσότερα >>

Γλέντι την Κυριακή του Θωμά

typographyΤην Κυριακή του Θωμά  Την Κυριακή του Θωμά Την Κυριακή του Θωμά Την Κυριακή του Θωμά Readmore >>

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
    
Στο Νέο Σούλι και στο Γραφείο του Συλλόγου, σήμερα Τρίτη 24-2-2015, και ώρα 21:30 μ.μ. συνήλθε το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σουλίου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν όλοι οι εκλεγμένοι υποψήφιοι των εκλογών τις 15-2-2015, οι παρακάτω:
ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΟΜΑΡΑ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΛΑΖΑΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
Μετά την ανάγνωση του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής που ορίστηκε από την Γενική Συνέλευση τις 08-2-2015 και αποτελούνταν από τους: ΜΠΕΛΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ως πρόεδρο, την ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ως Γραμματέα και τον ΚΑΪΑΦΑ ΙΩΑΝΝΗ ως μέλος. Κατά τη διαδικασία των εκλογών ψήφισαν 209 μέλη και έλαβαν:


Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     ΤΟΥ    ΧΡΗΣΤΟΥ       90
2.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                      ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ      21
3.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                   ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ       112
4.ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ         138
5.ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                               ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ           42
6.ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ                      ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ           64
7.ΛΑΖΑΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ                                  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ               74
8.ΛΑΖΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ          13
9.ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ                51
10.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ            ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ         30
11.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     46
12.ΤΟΜΑΡΑ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ       87
13.ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ                 ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ     97
14.ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                          ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     37
15.ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ      54
16.ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ       57
17.ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ                            ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ      76
Για την εξελεγκτική επιτροπή
1.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ                  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ         35
2.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                       ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ      65
3.ΜΠΕΛΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                        ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ      51


Εκλέγονται
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1. ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                               138
2.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                    112
3.ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ                    97
4.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ        90
5.ΤΟΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                                         87
6.ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ                               76
7.ΛΑΖΑΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ                                   74
8.ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ                          64
9.ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               57

Αναπληρωματικοί
1)ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        54
2)ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                51
3)ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                  46
4)ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                              42
5)ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                          37
6)ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  30
7)ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                      21
8)ΛΑΖΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                               13

Εκλέγονται
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             65
2.ΜΠΕΛΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ             51
3.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ        35


Μοναδικό θέμα της ημερήσιας ήταν η σύσταση σε σώμα και η κατανομή ρόλων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Στη συνέχεια παίρνοντας τον λόγο ο πλειοψηφούν της εκλογικής διαδικασίας Κεπενός Θ. Ανδρέας, αφού ευχαρίστησε πρώτα την εφορευτική επιτροπή για το έργο και το χρόνο που διέθεσαν για να φέρουν εις πέρας με επιτυχία την εκλογική διαδικασία και μάλιστα με μεγάλο αριθμό ψηφισάντων. Στη συνέχεια καλωσόρισε τα νέα εκλεγέντα μέλη του συμβουλίου και ιδιαίτερα αυτούς που εκλέχτηκαν για πρώτη φορά. Ενημέρωσε το σώμα για τις τυπικές διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν, βάσει καταστατικών διατάξεων, καθώς και για τις ευθύνες και υποχρεώσεις του κάθε ρόλου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τόνισε ιδιαίτερα τη σοβαρότητα του οργάνου και το σημαντικό ρόλο του Πολιτιστικού Συλλόγου στα πολιτιστικά και όχι μόνο δρώμενα της περιοχής και την ανταπόκριση και το σεβασμό που έχει κερδίσει σε πανελλήνιο επίπεδο. Πρέπει το νέο ΔΣ, να λειτουργεί ως ομάδα και στα πλαίσια των συνεδριάσεών του και όχι μόνο να υπάρχουν εποικοδομητικοί διάλογοι και προτάσεις, που κάθε φορά θα επιλέγονται - ψηφίζονται οι καλύτερες, με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συλλόγου και των μελών του. Στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία ορισμού και κατανομής των ρόλων στο ΔΣ.

Μετά από τη διαλογική συζήτηση και αφού ακούστηκαν όλες οι προτάσεις και οι απόψεις, τα μέλη σώμα ψήφισαν αναδεικνύοντας κατά πλειοψηφία ως Πρόεδρο τον ΚΕΠΕΝΟ ΑΝΔΡΕΑ και κατά πλειοψηφία τους παρακάτω ρόλους και τίτλους: ως Α’ Αντιπρόεδρο τον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ως Γενικό Γραμματέα την ΤΟΜΑΡΑ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ως Ταμία τον ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΙΟ, ως Β’ Αντιπρόεδρο την ΛΑΖΑΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ως Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων τον ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, ως Ειδικό Γραμματέα τον ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΦΩΤΙΟ και ως Μέλη τον ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟ ΠΕΤΡΟ και το ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

Οι θέσεις – ρόλοι κατανεμήθηκα ως εξής:
Κεπενός Ανδρέας                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καραγιάννης Βασίλειος                Α’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τομαρά – Γεωργοπούλου Μαρία  ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φωτακόπουλος Αλέξιος                ΤΑΜΙΑΣ
Λαζανά Ολυμπία                           Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναστασόπουλος Απόστολος       ΣΥΜΒ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Χαρμαντάς Φώτιος                       ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωτσόπουλος Πέτρος                   ΜΕΛΟΣ
Χαρμαντάς Κωνσταντίνος            ΜΕΛΟΣ
 
       Μετά από διαλογική συζήτηση, ψηφίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της πιο πάνω πρότασης. Μετά από αυτό η συνεδρίαση τελείωσε, με τους παριστάμενους να υπογράφουν την απόφαση.       


Τα Μέλη
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΛΑΖΑΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    

Η/Ο Γενικός Γραμματέας
Τομαρά Γεωργοπούλου Μαρία    

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Κεπενός

Joomla Templates - by Joomlage.com