Φεστιβάλ Παραδοσιακού χορού

installguideΠερίληψη για το Φεστιβάλ Περίληψη για το Φεστιβάλ Περίληψη για το Φεστιβάλ  περισσότερα >>

Γλέντι την Κυριακή του Θωμά

typographyΤην Κυριακή του Θωμά  Την Κυριακή του Θωμά Την Κυριακή του Θωμά Την Κυριακή του Θωμά Readmore >>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟ Δ.Σ. ΕΚΛΟΓΩΝ 02-4-2017

Στο Νέο Σούλι και στο Γραφείο του Συλλόγου, σήμερα 09-4-2017, συνήλθε το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σουλίου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν όλοι οι εκλεγέντες στις θέσεις του ΔΣ, των εκλογών τις 02-4-2017, οι παρακάτω με αλφαβητική σειρά:
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ, ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΑΖΑΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΜΠΕΛΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
Μετά την ανάγνωση του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής που ορίστηκε από την Γενική Συνέλευση τις 18-3-2017 και αποτελούνταν από τους ΦΑΤΟΥΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ως πρόεδρο, την ΚΑΪΑΦΑ – ΧΑΡΜΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ως Γραμματέα και την ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ως μέλος. Κατά τη διαδικασία των εκλογών ψήφισαν 246 μέλη και έλαβαν:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     ΤΟΥ    ΧΡΗΣΤΟΥ       124
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                 ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ               97
ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ                82
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                   ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ        149
ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                 ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ         161
ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                                ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ         100
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                    ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ           98
ΛΑΖΑΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ                                  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ              131
ΜΠΕΛΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                       ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ          102
ΤΕΡΛΕΠΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ                               ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ               30
ΤΟΜΑΡΑ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ         59
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                76
ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ       63
ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ        55
ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ                             ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ       55
Έλαβαν
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ                                   ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ         52
ΜΠΕΛΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                         ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ      75
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ     ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ            73


Εκλέγονται
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1. ΚΕΠΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                 ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ          161
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                   ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ          149
3. ΛΑΖΑΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ                                  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                131
4. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     ΤΟΥ    ΧΡΗΣΤΟΥ          124
5. ΜΠΕΛΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                       ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ            102
6. ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                                ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ           100
7. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                    ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ             98
8. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                 ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                 97
9. ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ                  82
Αναπληρωματικοί
1) . ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ            76
2) . ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   63
3) . ΤΟΜΑΡΑ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ      59            
4) . ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   55
5) . ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ                             ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ    55
6)  .  ΤΕΡΛΕΠΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ                               ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ           30

Εκλέγονται
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1.    ΜΠΕΛΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                         ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     75
2.     ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ     ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ          73
3.    ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ                                  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ         52

Μοναδικό θέμα της ημερήσιας ήταν η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, Φατούρος Γεώργιος, ενημερώνει τους παριστάμενους για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, για τα αποτελέσματα αυτών και μετά από μία σύντομη παρουσίαση, ευχήθηκε σε όλους καλό έργο. Το λόγο πήρε ο πλειοψηφιών των εκλογών Κεπενός Ανδρέας. Πρωταρχικά ευχαρίστησε τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, για την επιτυχή και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους εκλεγέντες στο Δ.Σ., τονίζοντας ότι κανένας δεν περισσεύει, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν κατάφεραν να εκλεγούν, είναι χρήσιμοι όλοι που διακατέχονται από αρχές, ιδανικά και ηθικές αξίες και προσπαθούν με πίστη για την επίτευξη των κοινών στόχων και της κοινής προσπάθειας. Η Ελληνική κοινωνία και η οικονομία, διανύει μία παρατεταμένη και δύσκολη περίοδο και το ίδιο και πολύ δυσκολότερα η περιοχή μας. Πιστεύω ότι με πολύ καλή συνεργασία, με αλληλοκατανόηση, με εμπιστοσύνη, με αλληλοσεβασμό, με σύνεση και πειθαρχία στους στόχους και τις αποφάσεις μας, μπορούμε να καταφέρουμε και να συνεχίσουμε να κρατάμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σουλίου, στα υψηλότερα επίπεδα, προσφοράς κοινωνικού και πολιτιστικού έργου. Τελειώνοντας ο Ανδρέας, τονίζει ότι είναι πάγια τακτική του, ως πλειοψηφιών σε εκλογές να μην προτείνει τον εαυτό του, αλλά να ακουστούν πρώτα οι απόψεις, οι προτάσεις και οι θέσεις όλων των μελών και στο τέλος, να γίνει η κατανομή των ρόλων.  
     Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού ακούστηκαν όλες οι προτάσεις και οι απόψεις, τα μέλη ψήφισαν και ανέδειξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο τον ΚΕΠΕΝΟ ΑΝΔΡΕΑ και ομόφωνα τους παρακάτω ρόλους και τίτλους: ως Α’ Αντιπρόεδρο την ΛΑΖΑΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ως Γενικό Γραμματέα τον ΚΟΡΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ, ως Ταμία την ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ως Β’ Αντιπρόεδρο τον ΜΠΕΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων τον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ως Ειδικό Γραμματέα τον ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και ως Μέλη τον ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ και τον ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ.

Οι θέσεις – ρόλοι κατανεμήθηκα ως εξής:
Κεπενός Ανδρέας                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λαζανά Ολυμπία                      Α’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπέλτας Παναγιώτης               Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κόρδας Κανέλλος                     ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αργυρόπουλου Δήμητρα          ΤΑΜΙΑΣ
Καραβούλιας Κωνσταντίνος     ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καραγιάννης Βασίλειος            ΣΥΜΒ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αναστασόπουλος Απόστολος  ΜΕΛΟΣ
Κωτσόπουλος Άγγελος             ΜΕΛΟΣ
       

 Μετά από διαλογική συζήτηση, ψηφίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της πιο πάνω πρότασης. Μετά από αυτό η συνεδρίαση τελείωσε, με τους παριστάμενους να υπογράφουν την απόφαση.       


Τα Μέλη    

Η/Ο Γενικός Γραμματέας
Κόρδας Κανέλλος    

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Κεπενός

Joomla Templates - by Joomlage.com